Gustav Adolfs församlingsråd 2022-2025

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Gun Andersson

Vice ordförande
Sören Runnestig

Ordinarie ledamöter

Gun Andersson

Vivan Andersson

Mary Karlsson

Helena Persson

Maria Pettersson

Sören Runnestig

Bertil Johansson, tf kyrkoherde

Ersättare

Vera Adlerborn

Andreas Adlerborn

Sara Johansson

Erland Karlsson