Brandstorps församlingsråd 2022-2025

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Brandstorps församlingsråd mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Kristina Andersson

Vice ordförande
Katarina Carlsson

Ordinarie ledamöter

Kristina Andersson

Göran Ceder

Doris Johansson

Katarina Karlsson

Jan-Erik Mattsin

Klas Rundqvist

Bertil Johansson, tf kyrkoherde

Ersättare

Ellinor Hjelm

Madelen Johansson

Cecilia Karlsson

Asta Elvy Maria Lindal