Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det dokument som styr pastoratets verksamhet. Klicka på bilden här nedanför och ta del av församlingsinstruktionen.

Församlingsinstruktionen med bilagor är ett övergripande styrdokument för de
kommande åren som ligger till grund för pastoratets verksamhetsplanering, budget, uppföljning och prioriteringsarbete. Arbetet med församlingsinstruktionen fortsatte under 2022 och godkändes av kyrkofullmäktige i maj och godkändes och antogs sedan av domkapitlet.

I samband med arbetet med församlingsinstruktionen uppstod en idé om
att starta ett ungdomsråd för att tillvarata på ungdomarnas tankar och idéer.
Ungdomsrådet har träffats vid sex tillfällen under året (2022) och består av sju ungdomar, församlingspedagog/fritidsledare och representanter från kyrkorådet.