Vitt blockljus som lyser.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Dödsfall och begravning

Har du mist en nära anhörig? Här finns information om hur du ordnar med begravning i Habo pastorat.

I Habo kommun är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. Huvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster i samband med begravningsgudstjänsten gratis.