.
Foto: Claes-Olof Mattsson

Våra kyrkogårdar

Habo pastorat har fyra kyrkogårdar: Habo, Fiskebäck, Gustav Adolf och Brandstorp.

Kyrkogårdar i Habo församling

Habo kyrkogård

Fiskebäcks kyrkogård

Kyrkogårdar i Brandstorps församling

Brandstorps kyrkogård

Kyrkogårdar i Gustav Adolfs församling

Gustav Adolfs kyrkogård