Kyrkogårdspersonal vattnar gravplats.
Foto: Claes-Olof Mattsson

Gravskötsel

Är du gravrättsinnehavare ansvarar du också för gravens skötsel. Du kan välja att ta hand om skötseln själv eller köpa tjänsten av oss.

Gravrättsinnehavare till kistgravplatser och urngravplatser är ansvariga för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor. Du kan välja att köpa gravskötsel av oss. 

Vi erbjuder tre olika avtalstyper

  • Ettårsavtal - Avtalet löper tills vidare med en årlig faktura till det att avtalet skrivs om eller sägs upp.
  • Fasttidsavtal - Avtalstid på 3 år där man betalar in fastställt pris i förväg. 
  • Avräkningskonto - Inbetalning av valfritt belopp. Skötselavgiften justeras årligen enligt respektive års prislista. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker

Vi har även några tilläggstjänster att köpa till, bland annat tvättning av gravsten, vinterkrans och granris.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller behöver råd kring gravskötsel, plantering, skötselavtal med mera är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar gärna dina önskemål per telefon och/eller möter upp på kyrkogården om så önskas.

Har du frågor?

Kontakta expedionen
tel. 036-496 11, 036-496 00
 
Eller besök oss på Ringvägen 3A, 566 31 Habo