Kyrkogårdspersonal vattnar gravplats.
Foto: Claes-Olof Mattsson

Gravskötsel

Är du gravrättsinnehavare ansvarar du också för gravens skötsel. Du kan välja att ta hand om skötseln själv eller köpa tjänsten av oss.

Gravrättsinnehavare till kistgravplatser och urngravplatser är ansvariga för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor.

Du kan välja att köpa gravskötsel av oss. 

Vad ingår i skötselavtalet?

Vi ger full skötsel med plantering. Detta innebär ett åtagande där vi klipper och putsar gräset på graven, fyller på jord, rensar, ansar, vattnar och gödslar blommorna i gravrabatten. Vi tvättar gravstenen vart 3:e år och att vi vid behov utför enkel riktning av stenen.

I avtalet ingår också plantering av vårblommor i april och sommarblommor i juni. Kyrkogårdspersonalen väljer plantor som vi bedömer lämpliga och vackra i gravrabatten. Det ingår också granristäckning inför allhelgonahelgen.

Vad kostar skötselavtalet?

Skötselavtalet kostnad beror på hur stor gravplatsen är. När du hör av dig mäter vi upp gravplatsen och ger dig exakt pris. Priset ligger mellan 900-2000 kr/år beroende på gravplatsens storlek.

Vi erbjuder tre olika avtalstyper

  • Ettårsavtal - Avtalet löper tills vidare med en årlig faktura till det att avtalet skrivs om eller sägs upp.
  • Fasttidsavtal - Avtalstid på 3 år där man betalar in fastställt pris i förväg. 
  • Avräkningskonto - Inbetalning av valfritt belopp. Skötselavgiften justeras årligen enligt respektive års prislista. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker. Beloppet bör minst räcka i fem år, annars är fasttidsavtal att rekommendera. 

Övriga tilläggstjänster

Det finns också möjlighet att få hjälp med mer tillfälliga uppdrag, t.ex. riktning eller tvättning av gravsten, förändring eller igensådd av gravrabatt, montering av självvattnande blomlåda m.m.

Kostnader:
- Utsättning av gravljus 70 kr/st (endast vid allhelgona).
- Vinterkrans, inkl. utläggning 150 kr/st.
- Vintertäckning med granris 100 kr/st.
- Tvättning av gravsten 300 kr/sten.
- Kyrkogårdsvaktmästare, uppdrag på timtid 300 kr/tim (ex. riktning gravsten).

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller behöver råd kring gravskötsel, plantering, skötselavtal med mera är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar gärna dina önskemål per telefon och/eller möter upp på kyrkogården om så önskas.

Har du frågor?

Kontakta Nisrine Hedin
tel. 036-496 11
Närbild på toppen av en gravsten.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.