Ungdomsrådet i Habo pastorat

I början av år 2022 startade en nya mandatperiod i Svenska kyrkan. Då var en av de första frågorna Kyrkorådet i Habo pastorat tog upp just frågan om att starta ett Ungdomsråd i Habo pastorat.

I början av år 2022 startade en nya mandatperiod i Svenska kyrkan. Då var en av de första frågorna Kyrkorådet tog upp just frågan om att starta ett Ungdomsråd i Habo pastorat.

 
Ungdomsrådet träffas som regel en gång i månaden under terminerna. Med på möten finns representanter från Kyrkorådet samt en eller flera ur personalen. Rådet träffas oftast i anslutning till fredagens ungdomsverksamhet i Kyrkans hus, 3G-Gud Glädje Gemenskap. 


Syftet med Ungdomsrådet är att ge ungdomarna större möjlighet att tycka till i olika aktuella frågor. Att också få möjlighet att påverka beslut som tas i pastoratet. Att skapa förståelse för Svenska kyrkans beslutsordning. Att göra tröskeln lägre för ungdomarna att i framtiden bli förtroendevalda i andra sammanhang.  
I ungdomsrådet förväntas ungdomarna inte sitta en hel mandatperiod utan man kan välja att avsluta sitt uppdrag när man själv önskar. 

För närvarande finns dessa ungdomar med i Ungdomsrådet

Albin Skiöld

Alva Rosengren

Elias Dahlqvist

Moa Rydström

Gustav Zivarts

Hanna Wigerfelt

Hugo Nordgren

Noah Gårdstam

 

På Ungdomsrådens möten finns också representanter från Kyrkorådet med samt pedagogerna som finns med i barn och ungdomsverksamheten.