Pastoratets församlingstidning- Kyrkobladet

Tidningen delas ut till alla hushåll i pastoratet fyra gånger om året. Här hittar du både det senaste numret och äldre nummer.

Kyrkobladet är en tidning som alla som bor i Habo pastorat får fyra gånger om året. 

Vill du ha vårt Kyrkoblad trots att du inte bor i Habo? Hör av dig till oss så kan vi skicka ett exemplar till dig.

Skulle du tycka det vore kul att jobba med Kyrkobladet? Välkommen att höra av dig till Jessica Karlsson, tel. 036-496 01 mejl: jessica.karlsson6@svenskakyrkan.se