Närbild på en pärm med noter.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och körer

Här hittar du Habo pastorats musik och körverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

verksamheter och grupper pausade tills vidare

Svenska kyrkan i Habo pausar all verksamhet tills vidare. Det gäller bland annat körer, vuxengrupper, barn- och ungdomsgrupper, stickcafé och öppet café. 

Vissa grupper träffas digitalt, se mer information i vår kalender. 

Körverksamheten i Habo pastorat är mycket livlig. Körsång ger gemenskap, samhörighet och glädje och är Sveriges största folkrörelse!

Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Körer för yngre

Familjekören

Sång, lek och rörelse för 4-5 åringar med förälder eller annan vuxen. Syskon är också välkomna!
Tisdagar 17.15-18 i gamla Folkets hus, Hjovägen 10. 
Anmälan sker till ellen.sandberg@svenskakyrkan.se, 036-496 13 eller exp. 036-496 01.

UNGDOMSKÖRen joy

Kör för årskurs 6 och uppåt.
Övar onsdagar kl. 17-17.50 i gamla Folkets hus, Hjovägen 10.
För mer information: Ellen Sandberg och Mia Sjöstedt.

Körer för vuxna

HABO KYRKOKÖR

Fyrstämmig kör för kvinnor och män i alla åldrar.
Kören övar onsdagar kl. 19-20.30 i gamla Folket hus, Hjovägen 10. 
För mer information: Christina Otterdahl

BRANDSTORPS KYRKOKÖR

Vuxenkör för kvinnor och män.
Under hösten 2020 är kören inställd på grund av covid-19. 
För mer information: Leif Åhlund

KÖREN LEDLJUS

En vuxenkör för dig som gärna vill sjunga men inte riktigt vet om du vågar. Eller för dig som förut varit med i kör och skulle vilja börja igen. Gammal som unga, man eller kvinna är varmt välkommen med.
Kören övar varannan torsdag kl. 18.30-20 i gamla Folkets hus, Hjovägen 10. 
För mer information: Christina Otterdahl

ALLMOGEKÖREN

Manskör
Kören övar varannan torsdag kl. 19-20.30 i Gustav Adolfs församlingshem. 
För mer information: Christina Otterdahl och Leif Åhlund

Johan Ekenvärn

Johan Ekenvärn

Svenska kyrkan i Habo

Kantor

Leif Åhlund

Leif Åhlund

Svenska kyrkan i Habo

Kantor

Ellen Sandberg

Ellen Sandberg

Svenska kyrkan i Habo

Kantor