Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

Här hittar du Habo pastorats musik och körverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Körverksamheten i Habo pastorat är mycket livlig.

Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Körer för vuxna

HABO KYRKOKÖR

Fyrstämmig kör för kvinnor och män i alla åldrar.

Kören övar onsdagar kl. 19-20.30 i S:t Johannes. 

För mer information: Christina Otterdahl

KÖREN LEDLJUS

En vuxenkör för dig som gärna vill sjunga men inte riktigt vet om du vågar. Eller för dig som förut varit med i kör och skulle vilja börja igen. Gammal som unga, man eller kvinna är varmt välkommen med.

Kören övar varannan torsdag kl. 18.30-20 i S:t Johannes. 

För mer information: Christina Otterdahl

ALLMOGEKÖREN

Manskör

Kören övar varannan torsdag kl. 19-20.30 i S:t Johannes. 

För mer information: Christina Otterdahl

BRANDSTORPS KYRKOKÖR

Vuxenkör för kvinnor och män.

Kören övar tisdagar kl. 18.30-20 i Brandstorps församlingshem. 

För mer information: Leif Åhlund

Körer för yngre

Familjekören

Sång, lek och rörelse för 4-5 åringar med förälder eller annan vuxen. Syskon är också välkomna!

Tisdagar 17.30-18.15. 

Anmälan sker till ellen.sandberg@svenskakyrkan.se, 0730-76012 eller exp. 036-49601.

UNGDOMSKÖR

Kör för årskurs 6 och uppåt.

Övar onsdagar kl. 17-17.50 i S:t Johannes.

Många har saknat en ungdomskör. Vi kommer att medverka i en del gudstjänster, vara med i stort luciatåg och till våren sätter vi upp en musikal.

För mer information: Ellen Sandberg och Mia Sjöstedt.

Christina Otterdahl

Christina Otterdahl

Habo pastorat

Kantor

Leif Åhlund

Leif Åhlund

Habo pastorat

Kantor

Ellen Sandberg

Ellen Sandberg

Habo pastorat

Kantor