Närbild på en pärm med noter.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och körer

Här hittar du Habo pastorats musik och körverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Körverksamheten har till viss del startat igång, se mer information kring varje specifik kör.

Körverksamheten i Habo pastorat är mycket livlig. Körsång ger gemenskap, samhörighet och glädje och är Sveriges största folkrörelse!

Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Körer för barn och unga

Familjekören

Torsdagar kl. 17.15-18.00 i Kyrkans hus. 
Sång, lek och rörelse för 4-5 åringar med förälder eller annan vuxen. Syskon är också välkomna!
Anmälan sker till ellen.sandberg@svenskakyrkan.se, 036-496 13.

UNGDOMSKÖRen joy

Tisdagar kl. 17.30-18.15 i Kyrkans hus. Drop-in med fika från kl. 17.00. 
Kör för årskurs 6 och uppåt.
För mer information: Ellen Sandberg och Mia Sjöstedt.

Körer för vuxna

HABO KYRKOKÖR

Onsdagar kl. 19.00-20.30 i Kyrkans hus.
Fyrstämmig kör för kvinnor och män i alla åldrar.
För mer information: Johan Ekenvärn

kören glädje

Torsdagar kl. 19.00-20.30 i Gustav Adolfs församlingshem.
Damkör i Gustav Adolf och Brandstorps församlingar.
För mer information: Leif Åhlund

KÖREN LEDLJUS

Torsdagar (ojämna veckor) kl. 18.30-20.00 i Kyrkans hus. 

En vuxenkör för dig som gärna vill sjunga men inte riktigt vet om du vågar. Eller för dig som förut varit med i kör och skulle vilja börja igen. Gammal som unga, man eller kvinna är varmt välkommen med.
För mer information: Johan Ekenvärn

ALLMOGEKÖREN

Torsdagar (jämna veckor) kl. 19-20.30 i Gustav Adolfs församlingshem.
Manskör.
För mer information: Leif Åhlund