Meny

Musik och körer

Här hittar du Habo pastorats musik och körverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Körverksamheten i Habo pastorat är mycket livlig. Körsång ger gemenskap, samhörighet och glädje och är Sveriges största folkrörelse!

Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Körer för vuxna

HABO KYRKOKÖR

Fyrstämmig kör för kvinnor och män i alla åldrar.

Kören övar onsdagar kl. 19-20.30 i S:t Johannes. 

För mer information: Christina Otterdahl

KÖREN LEDLJUS

En vuxenkör för dig som gärna vill sjunga men inte riktigt vet om du vågar. Eller för dig som förut varit med i kör och skulle vilja börja igen. Gammal som unga, man eller kvinna är varmt välkommen med.

Kören övar varannan torsdag kl. 18.30-20 i S:t Johannes. 

För mer information: Christina Otterdahl

ALLMOGEKÖREN

Manskör

Kören övar varannan torsdag kl. 19-20.30 i S:t Johannes. 

För mer information: Christina Otterdahl

BRANDSTORPS KYRKOKÖR

Vuxenkör för kvinnor och män.

Kören övar tisdagar kl. 18.30-20 i Brandstorps församlingshem. 

För mer information: Leif Åhlund

Körer för yngre

Familjekören

Sång, lek och rörelse för 4-5 åringar med förälder eller annan vuxen. Syskon är också välkomna!

Tisdagar 17.30-18.15. 

Anmälan sker till ellen.sandberg@svenskakyrkan.se, 036-496 13 eller exp. 036-496 01.

UNGDOMSKÖRen joy

Kör för årskurs 6 och uppåt.

Övar onsdagar kl. 17-17.50 i S:t Johannes.

Många har saknat en ungdomskör. Vi kommer att medverka i en del gudstjänster, vara med i stort luciatåg och till våren sätter vi upp en musikal.

För mer information: Ellen Sandberg och Mia Sjöstedt.

Christina Otterdahl

Christina Otterdahl

Svenska kyrkan i Habo

Kantor

Leif Åhlund

Leif Åhlund

Svenska kyrkan i Habo

Kantor

Ellen Sandberg

Ellen Sandberg

Svenska kyrkan i Habo

Kantor