Närbild på en pärm med noter.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och körer

Här hittar du Svenska kyrkans musik och körverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Körverksamheten i Svenska kyrkan i Habo är mycket livlig. Körsång ger gemenskap, samhörighet och glädje och är Sveriges största folkrörelse!

Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Körer för barn och unga

Familjekören

Torsdagar kl. 17.15-18.00 i Kyrkans hus. 
Sång, lek och rörelse för 4-5 åringar med förälder eller annan vuxen. Syskon är också välkomna!
Anmälan sker till ellen.sandberg@svenskakyrkan.se, 036-496 13.

Barnkören

Tisdagar kl. 17.00-18.00 i Kyrkans hus. 
Nystartad kör för årskurs 1 och uppåt.
För mer information: Ellen Sandberg och Mia Sjöstedt.

Körer för vuxna

Habo kyrkokör

Onsdagar kl. 19.00-20.30 i Kyrkans hus.
Fyrstämmig vuxenkör som sjunger i gudstjänster och konserter. Ibland sjunger vi också  större körverk. En kör för dig med lite mer sångvana.
För mer information: Johan Ekenvärn

Glädje

Torsdagar kl. 19.00-20.30 i Gustav Adolfs församlingshem.
Damkör i Gustav Adolf och Brandstorps församlingar.
För mer information: Leif Åhlund

Ledljus

Torsdagar (jämna veckor) kl. 18.30-20.00 i Kyrkans hus. 
En vuxenkör för dig som gärna vill sjunga men inte riktigt vet om du vågar. Eller för dig som förut varit med i kör och skulle vilja börja igen. Sångglädje och gemenskap är viktigast! 
För mer information: Johan Ekenvärn

Gospelkör

Gospelkörsprojektet återkommer våren 2023! Vi övar tillsammans varannan torsdag kl. 18.30 vid fem tillfällen med start 16/2. Sedan sjunger vi i gudstjänsten den 16 april kl. 18.00. Både nya och gamla körsångare är varmt välkomna!

För mer information och anmälan: Johan Ekenvärn,
johan.ekenvarn@svenskakyrkan.se
036-49612

Ny barnkör i Kyrkans hus

Under hösten startar vi upp en barnkör igen från årskurs 1 och uppåt. Varmt välkomna!

Sjunga gospel i Habo

Till våren startar vi upp ytterligare ett gospelprojekt! Första övningen blir 16 februari kl. 18.30 i Kyrkans hus. Varmt välkommen in med din intresseanmälan redan nu!