Närbild på toppen av en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.

Gravrätten, som gäller alla som var folkbokförda i Sverige när de avled, varar i 25 år. Det kostar inget att få en grav, utan det bekostas av begravningsavgiften, som är en del av skatten.

När gravrätten går ut kan den förnyas i ytterligare 15 år, mot en avgift. Har din gravrätt gått ut får du ett brev hemskickat på posten där du får möjlighet att förnya gravrätten eller frånsäga dig din gravrätt.

Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Saknas gravrättsinnehavare kan graven komma att återtas. En befintlig gravrätt kan överlåtas från en person till en annan. Det är endast släkt eller personer med nära anknytning till den avlidne eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen som kan bli gravrättsinnehavare. 

Observera! 

Dödsboet till den avlidne ska anmäla till pastoratet vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter dödsfallet.

Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister och det är endast innehavaren som kan utöva gravrätten. Som gravrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter.

Som gravrättsinnehavare har du..

  • ansvar för att graven sköts och ser vårdad ut.
  • rätt att bestämma vem som får begravas där.
  • rätt att bestämma vilken gravsten som graven ska ha och hur graven ska utsmyckas (inom ramarna för vad som är tillåtet på den aktuella kyrkogården).

Har du frågor?

Kontakta Nisrine Hedin
tel. 036-496 11
 
Eller besök oss på Ringvägen 3A, 566 31 Habo
 
Kyrkogårdspersonal vattnar gravplats.

Gravskötsel

Är du gravrättsinnehavare ansvarar du också för gravens skötsel. Du kan välja att ta hand om skötseln själv eller köpa tjänsten av oss.

Skylt med texten: Släktingar eller bekanta till gravsatta - Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen habo.pastorat@svenskakyrkan.se tel. 036-49600.

Gravrättsinnehavare sökes

När vi saknar aktuell gravrättsinnehavare till en gravplats sätter vi ut en skylt på gravplatsen för att komma i kontakt med anhöriga till gravsatta. Vi söker gravrättsinnehavare på gravar på Habo, Fiskebäck, Gustav Adolf och Brandstorps kyrkogårdar.