Blockljus tänd vid gravplats.
Foto: Sven-Erik Falk

Begravningsombud

Begravningsombuden är länsstyrelsens förlängda arm i deras tillsynsarbete.

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen utse ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (Begravningslagen 1990:1144).

Länsstyrelsen har utsett Ingemar Eriksson till begravningsombud i Habo kommun för perioden 2023-2026.