Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsombud

Begravningsombuden är länsstyrelsens förlängda arm i deras tillsynsarbete.

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen utse ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. (Begravningslagen 1990:1144).

Länsstyrelsen har utsett Ingemar Eriksson till begravningsombud i Habo kommun för perioden 2019-2022.