.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Förslag för församlingsutveckling

Som medlem i Habo församling har du möjlighet att vara med och styra vad du vill att församlingen ska göra och utveckla. Habo församling har en fond där du kan söka pengar för idéer och projekt.

Anställda och församlingsmedlemmar har möjlighet att ansöka om pengar för projekt/idéer i Habo församling. Målet ska vara att utveckla gudstjänsterna, fördjupa kristen tro eller öka församlingsgemenskapen. Församlingsrådet prioriterar ansökningar som gäller barn och ungdomar.

Det kan till exempel handla om en resa med barngrupp, vuxengrupp eller kör. Det kan också handla om en taizéresa för ungdomar eller föreläsningskvällar om kristen tro.

Ansök om medel ur fonden

Du som har tankar och idéer är välkommen med ansökan från fonden. Du kan ansöka när som helst på året. Ansökan tas upp på församlingsrådet så fort ansökan kommit in. Församlingsrådet träffas andra veckan i månaden med undantag för juni-augusti då det inte är något möte.

Skriv och ut lämna in din blankett 

Blankett finns längre ner på sidan. Dokumentet är en ifyllbar pdf, vilket innebär att du kan skriva i det genom din dator innan du skriver ut det. Du kan också hämta en blankett på expeditionen på Kapellgatan 32, 566 32 Habo. 

Blanketten kan lämnas in via mejl, habo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Du kan också posta blanketten till: Habo pastorat, Kapellgatan 32, 566 32 Habo
Du kan också komma in och lämna in din blankett på expeditionen. 

Varför finns fonden?

Fonden administreras av församlingsrådet i Habo församling och har möjliggjorts genom en donation i början av 1950 talet från Josef Johansson, Espered.

Ansökan om medel ur fonden för församlingsutveckling i Habo församling