Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemskap i Svenska kyrkan

En plats för möten - Du är välkommen!

Varje år finns många av kyrkans drygt sex miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Kyrkans breda verksamhet når många, och som medlem bidrar du till den. Här kan du läsa mer om ditt medlemskap och vad det kan ge dig, och många andra.

Ditt medlemskap bidrar till att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar ger stöd, inspiration och hjälp till tusentals människor varje år. Stöd och hjälp som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.

SÅ BLIR DU MEDLEM 

Du kan antingen besöka oss för att ansöka om medlemskap nedan i formuläret eller komma in till oss på expeditionen. Fyll i och spara blanketten och skicka in den ifylld per post. Vi kontrollerar att alla uppgifter stämmer och skickar en bekräftelse om ditt nya medlemskap. 

Är du osäker på om du redan är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kan du ringa till expeditionen, 036-49600.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Inträde för dig under 18 år

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde. 

Ladda ner inträdesblankett för barn under 18 år.