Vit kista med lila blommor på.
Foto: Maria Obed /Ikon

Begravningsgudstjänst

Av jord är du kommen, jord skall du åter bli. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

I begravningsgudstjänsten får vi överlämna dem vi förlorat i Guds barmhärtiga händer. Gudstjänsten hjälper oss att uttrycka vår sorg och saknad, men vittnar samtidigt om vårt hopp: att döden inte är slutet på vår livsvandring; genom Jesus Kristus har den övervunnits och för hans skull vågar vi hoppas på de dödas uppståndelse och livets seger.

Begravningsbyrån kontaktar

Vanligtvis tar begravningsbyrån kontakt med Svenska kyrkans expedition för att ordna allt det praktiska kring begravningen, t.ex boka tid och kyrka, förmedla önskemål om präst, organist och ev solosånger. Prästen tar sedan kontakt med de närmast anhöriga och man bestämmer när man kan träffas för att prata om begravningen. Du kan välja att planera en begravning utan en begravningsbyrå.

TACKSÄGSELSE

Tacksägelse sker vanligtvis i söndagsgudstjänsten i den församling den avlidne tillhörde, ofta söndagen efter att anmälan om dödsfall gjorts. Efter överenskommelse med de anhöriga kan tacksägelse ske även vid annat tillfälle och även i annan kyrka än i den församling den avlidne tillhörde. 

MINNESSTUNDEN ÄR ETT TILLFÄLLE ATT MINNAS TILLSAMMANS

Efter begravningsceremonin är det vanligt att samlas för en stunds gemenskap antingen i församlingslokalen eller någon annan lokal i närheten. I pastoratet har vi fyra församlingslokaler att låna i samband med begravning. 

Minnesstunden ger tillfälle att prata och dela minnen kring den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Låna bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. I Habo pastorat har vi ett vackert bårtäcke för utlåning. Bårtäcket är naturfärgat. Bårtäcket används i alla våra kyrkor men varje församling har sitt eget band.