Vit kista med lila blommor på.
Foto: Maria Obed /Ikon

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud.

Begravning i Svenska kyrkan är en gudstjänst. Prästen ansvarar för gudstjänsten. Tillsammans med prästen kan du välja bibeltexter och planera begravningsgudstjänsten.

Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen och om det är möjligt att spela upp inspelad musik.

Begravningsbyrån kontaktar

Vanligtvis tar begravningsbyrån kontakt med Svenska kyrkans expedition för att ordna allt det praktiska kring begravningen. Till exempel boka tid och kyrka, förmedla önskemål om präst, organist och ev. solosånger.

Du kan välja att planera en begravning utan en begravningsbyrå. 

Tacksägelse

Tacksägelse sker vanligtvis i söndagsgudstjänsten i den församling den avlidne tillhörde, ofta söndagen efter att anmälan om dödsfall gjorts.

Efter överenskommelse med de anhöriga kan tacksägelse ske även vid annat tillfälle och även i annan kyrka än i den församling den avlidne tillhörde. 

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans

Efter begravningsceremonin är det vanligt att samlas för en stunds gemenskap antingen i församlingslokalen eller någon annan lokal i närheten. I pastoratet har vi fyra församlingslokaler att låna i samband med begravning. 

Minnesstunden ger tillfälle att prata och dela minnen kring den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Låna bårtäcke och urntäcke

Bårtäcke som används som dekoration till kistan vid begravning.

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. I Habo pastorat har vi ett vackert bårtäcke för utlåning. Bårtäcket är naturfärgat. Bårtäcket används i alla våra kyrkor men varje församling har sitt eget band.

Pastoratet har också ett urntäcke att låna vid begravningscermoni med urna.

Närbild på ett notblad.

Begravningsmusik

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Närbild på en vit blomma.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas.

.

Våra kyrkogårdar

Habo pastorat har fyra kyrkogårdar: Habo, Fiskebäck, Gustav Adolf och Brandstorp.

Begravningsombud

Begravningsombuden är länsstyrelsens förlängda arm i deras tillsynsarbete.

Ge en minnesgåva med omtanke

För alla människors rätt till ett tryggt liv

Beställ minnesblad