I samtal med en diakon.

Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till oss när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Vi finns till för själavårdande samtal, stöd och hjälp i livets olika situationer. Ibland kan det vara bra att få prata med någon om det som bekymrar. Det kan vara egen sjukdom, separation, oro för dina anhöriga eller något helt annat.

Prästerna och diakonerna finns också till för enskild bön och andakt om du så önskar.

Leva vidare grupp

För alla som mist en anhörig eller nära vän. Det kan vara en hjälp i sorgen att få sätta ord på sina känslor men också att få träffa andra i liknande situation. Hör av dig till Susanne Svanberg för mer information, kontaktuppgifter ser du nedan. 

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans Familjerådgivning i Södra Vätterbygden erbjuder kvalificerad hjälp till par, familjer och enskilda.