I samtal med en diakon.

Diakoni

Behöver du någon att prata med? Vi har två diakoner i Habo pastorat som finns för stöd och hjälp genom livets olika situationer.

Diakonerna Susanne Svanberg och Erica Boge finns till för själavårdande samtal, stöd och hjälp i livets olika situationer. Ibland kan det vara bra att få prata med någon om det som bekymrar. Det kan vara egen sjukdom, separation, oro för dina anhöriga eller något helt annat. Susanne och Erica finns också till för enskild bön och andakt om du så önskar.

Leva vidare grupp

Emblemets symbolik Ringen: Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus. Korset: Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala. Duvan: Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv. Foto: Magnus Aronson /Ikon

För alla som mist en anhörig eller nära vän.

Det kan vara en hjälp i sorgen att få sätta ord på sina känslor men också att få träffa andra i liknande situation. Hör av dig för information.