Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Diakonin arbetar på många olika sätt för att ge stöd och hjälp.

Diakonerna Susanne Svanberg och Erica Boge finns till för själavårdande samtal, stöd och hjälp i livets olika situationer. Ibland kan det vara bra att få prata med någon om det som bekymrar. Det kan vara egen sjukdom, separation, oro för dina anhöriga eller något helt annat. Susanne och Erica finns också till för enskild bön och andakt om du så önskar.

Leva vidare grupp

För alla som mist en anhörig eller nära vän.

Det kan vara en hjälp i sorgen att få sätta ord på sina känslor men också att få träffa andra i liknande situation. Hör av dig för information.

För enskilt samtal eller stöd, kontakta

Susanne Svanberg

Susanne Svanberg

Habo pastorat

Diakon

Erica Boge

Erica Boge

Habo pastorat

Diakon