Dop, vigsel och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg hos Svenska kyrkan i Habo. Vi finns för dig – i alla skeden av livet.

Har du frågor om dop, vigsel och bröllop eller begravning – kontakta Svenska kyrkans expedition genom att ringa 036-496 00 eller skicka e-post till habo.pastorat@svenskakyrkan.se