Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, vigsel och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg hos Svenska kyrkan i Habo. Vi finns för dig – i alla skeden av livet.

Har du frågor om dop, vigsel och bröllop eller begravning – kontakta Svenska kyrkans expedition, Kapellgatan 32 genom att ringa 036-496 00 eller skicka e-post till habo.pastorat@svenskakyrkan.se