Habo församlingsråd 2022-2025

Församlingsrådets uppgifter finns reglerade i kyrkoordningen framförallt är det arbetet i den egna församlingen.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Habo församlingsråd mandatperioden 2022-2025


Ordförande
Christina Strålman

Vice ordförande
Anders Ström

Ordinarie ledamöter

Carina Johansson

Elisabet Larsmark

Solveig Lindström

Christina Strålman

Anders Ström

Bertil Johansson, tf kyrkoherde

Ersättare

Helena Almfors 

Barbro Axelsson

Elin Gunnmo