"Värna Svenska kyrkans öppenhet i konfirmandundervisningen"

Nyhet Publicerad Ändrad

I ett inslag i Sveriges Radio P4 Västmanland (16/9) och i en artikel i Kyrkans tidning (22/9) har det uppmärksammats att några församlingar i Västerås stift har ungdomar med bakgrund i andra religiösa traditioner än den kristna i sin konfirmationsverksamhet. Peter Åström, stiftsprost i Västerås stift, menar att detta inte tillhör vanligheterna i stiftets konfirmationsgrupper men att det är en viktig del i hur några församlingar valt att hantera en mångkulturell verklighet.

– Det finns all anledning att värna Svenska kyrkans öppenhet, inte minst i konfirmandverksamheten. Det betyder att den som vill delta också har möjlighet att göra det; medlem i Svenska kyrkan eller inte; döpt eller inte; kristen eller inte. Det är först inför själva konfirmationen ett tydligt ställningstagande behöver göras tillsammans med vårdnadshavare, säger Peter Åström.

Västerås stift har nyligen haft en kontakt med kyrkoherdarna i stiftet angående detta och har ställt frågan om hur vanligt förekommande det är med muslimska ungdomar i konfirmationsgrupperna.
– Det handlar om ett fåtal fall - och då har det till exempel varit ungdomar med muslimsk bakgrund som velat göra det som kompisarna gör eller ungdomar som har en kristen förälder och en muslimsk.  

Han ser inte någon missionsstrategi i att låta ungdomar från andra religiösa traditioner vara med i konfirmandgrupper.
– Det är ett sätt att hantera vår alltmer mångkulturella verklighet som den ser ut nu för tiden, inte minst ur ett diakonalt och socialt ansvarsfullt perspektiv. Det är klart att en ung person ska kunna vara med sina kompisar även i det sammanhanget.

Peter Åström poängterar att det i dessa fall är extra viktigt att det finns en tydlig kommunikation mellan församlingen och vårdnadshavare, så att alla är medvetna om vad ungdomarna får vara med om under konfirmandtiden.
– I de rapporter vi fått från våra församlingar har föräldrakontakten var självklar.  

När det gäller ungdomar med muslimsk bakgrund i konfirmandassistentgrupper så känner Peter Åström bara till ett enda sådant fall i stiftet – och det ligger flera år tillbaka i tiden.

– Det var speciella omständigheter och personen i fråga hade både kristen och muslimsk anknytning. Församlingen hade god kontakt med personens föräldrar och de ansvariga för konfirmandverksamheten kände sig helt trygga med konfirmandundervisningen – även om det fanns en assistent som inte var konfirmerad. 

I och med det mångkulturella samhälle vi lever i tror Peter Åström att frågan om hur kyrkan möter människor från andra religiösa bakgrunder kommer att bli allt viktigare.

– Vi har all anledning att titta närmare på det här för att stå väl rustande inför framtiden, men utifrån de kontakter jag har med kyrkoherdarna runt om i stiftet känner jag mig trygg med hur vi hanterar konfirmandverksamheten idag. Det råder ingen tveksamhet i församlingarna om att dop och medlemskap är en förutsättning för konfirmation och församlingarna tar ansvar för den kristna läran.

Kontakt

Ann Löfqvist
Pressekreterare
Direkt: 021-17 85 70
Mobil: 076-940 64 03
E-post: ann.lofqvist@svenskakyrkan.se