Tre bilder, ett snäckskal, dopvatten som hälls upp samt en vattenkruka i lera
Foto: IKON collage

Svenska kyrkan i Borlänge

Klicka på texten så ser du vad som händer kommande veckor.