Svenska kyrkan Kristinehamn

Välkommen till Kristinehamns pastorat i Karlstads stift som består av Kristinehamn, Ölme, Visnum, Visnums-Kil och Rudskoga församlingar

Kristinehamns pastorat tillämpar regeringsbeslut om kontroll av vaccinationsbevis fr.o.m. 1 december 2021.

I enlighet med regeringens beslut kommer Kristinehamns pastorat att begära vaccinationsbevis och legitimation där Kristinehamns pastorat är ansvarig anordnare av arrangemang med fler än 50 personer. Syftet är att minska risken för smittspridning samtidigt som vi som arrangör ges möjlighet att fortsätta att ta emot en större publik. 
Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se. Saknar du en e-legitimation kan du ansöka om att få beviset skickat till din folkbokföringsadress.
Källa: E-hälsomyndigheten.

Kyrkfönstret

Klicka på bilden

Välkommen till våra olika verksamheter

Språkcafé

Välkommen till språkcaféet i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3 i Kristinehamn. Vi träffas måndagar mellan 13-15. Kom och tala svenska med människor från hela världen, lär dig något nytt, dela med dig av vad du kan, få nya vänner. Vill du hjälpa till med något eller veta mer kontakta prästen Ingemar Elf 0550-879 15 eller diakon Johanna Larsson 0550-879 39

På grund av de nya restriktionerna så har vi beslutat att senarelägga starten för Språkcaféet.

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.  

Kunskapens källa

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med som medlem, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. 

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter hör av dig till kyrkoherde Stefan Dalevi på tel. 0550-879 03 eller stefan.dalevi@svenskakyrkan.se

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter