Svenska kyrkan Kristinehamn

Välkommen till Kristinehamns pastorat i Karlstads stift som består av Kristinehamn, Ölme, Visnum, Visnums-Kil och Rudskoga församlingar

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Välkommen till våra olika verksamheter

Körer

Du som är intresserad av att börja sjunga i någon av våra körer är välkommen att ringa eller maila oss körledare!

Barn/ungdom

Här hittar du vår verksamhet för barn och unga i Björneborg, Kristinehamn, Rudskoga, Visnum, Visnums-Kil och Ölme.

Dop

Dopet är ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Vigsel/Bröllop

För många känns kyrkan som en självklar plats för vigsel. Där får man inför Gud och sina närmaste säga ja till varandra.

Aktiviteter för daglediga!

Välkommen till oss på enklare luncher, föredrag, filmvisning och blandade aktiviteter.

Minnesblad/Lyckönskningar

Beställ kondoleanser och lyckönskningar på pastorsexpeditionen.

Språkcafé

Välkommen till språkcaféet i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3 i Kristinehamn. Vi träffas måndagar mellan 13-15. Kom och tala svenska med människor från hela världen, lär dig något nytt, dela med dig av vad du kan, få nya vänner. Vill du hjälpa till med något eller veta mer kontakta prästen Ingemar Elf 0550-879 15 eller diakon Johanna Larsson 0550-879 39

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.  

Våra kyrkor och församlingshem

Kristinehamns pastorat har 6 kyrkor. Klicka på respektive kyrka för att få mer information.

Kyrkogårdsförvaltningen

Vår ambition är att våra kyrkogårdar och begravningsplatser skall upplevas som rofyllda platser att vistas på. De är gemensamma minnesplatser för bygdens historia och en plats för den enskilde att minnas sina nära.

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med som medlem, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. 

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter hör av dig till kyrkoherde Stefan Dalevi på tel. 0550-879 03 eller stefan.dalevi@svenskakyrkan.se

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter