Ölme kyrkogård

Ölme kyrkogård

Ölme kyrkogård har sitt ursprung i medeltiden som så många andra landsbygdskyrkogårdar. Kyrkogården har förändrats genom tiden genom olika utbyggnader. Den senaste utbyggnaden gjordes 1994. Inom kyrkogården finns möjlighet till gravsättningar i minneslund, askgravplatser, urngravar och kistgravar.
Minneslunden
Askgravplatser