Skärgårdskapellet

Länge har det funnits en önskan om ett kapell vid kyrkans sommarhem i Kristinehamns skärgård.

År 2004 skänker metodistförsamlingen i Åtorp ett av sina kapell, Lötmossens kapell, nära Värmlands Säby, till Svenska kyrkan i Kristinehamn.

Föreningen Skärgårdskapellet bildades. Med många ideella krafter och stora insatser av enskilda, företagare och kommunen har bidragit till att kapellet monterats ner och flyttats till kyrkans sommarhem.

Föreningen Skärgårdskapellet tar tacksamt emot gåvor så att kapellet skall kunna tas i bruk så snart som möjligt.

Drömmen är att kyrkorummet skall bli som ett ”fönster mot himlen” gestalta hoppet om uppståndelse, skönhet och värme, det vill säga en försmak av paradiset redan här på jorden.

Det går att boka tid i Skärgårdskapellet på lördagar i juni-augusti för vigsel och dop. Vigsel kostar 700:- och dop är gratis men om någon vill ge en dopgåva så går det bra. Ring pastorsexpeditionen för bokning tel. 0550-879 00.

DOPGÅVA 

Styrelsen har beslutat, att ett dop i Skärgårdskapellet är gratis men om någon vill ge en dopgåva, så har vi en idé.

Ge en timmerstock!

Vi har tänkt så här. När dopbarnet växer upp, kan det komma en dag, då denna lilla människa frågar: hur var det, när jag var liten? Jo, det var så att vi bodde då i Kristinehamn, och du är döpt i Skärgårdskapellet. Du är förresten delägare i din egen dopkyrka. Det har vi bevis på. Så tar pappa, mamma eller fadder fram ett ägarbevis, där det står, vilken stock i Skärgårdskapellet som gavs till barnet som dopgåva. Då kan man åka dit, se, känna och lukta på sin barndom. En stock kostar 500 kronor.

Kapellet har varit och är fortfarande en övning i frivillighet. Inga medel har tagits ur Kristinehamns församlings budget, utan alla pengar har samlats in genom lotterier, gåvor, loppmarknader, kyrkkaffe mm. Många företag har gett av tjänster, rabatter eller goda råd och stöd på annat sätt.

Många stockar i kapellet har en ägare. Dessa ägare har ett certifikat, som bevisar, att de är ägare till en stock i Kapellet, som föreningen Skärgårdskapellet disponerar tills vidare.

Vill du bli medlem i föreningen kostar det 120 kr. om året.

Skärgårdskapellet ideell förening

plusgiro 30 30 65-7
swish 123 288 0623