Visnums-Kils kyrkogård

Visnums-Kils kyrkogård

Kyrkogården härstammar från medeltiden och har genom åren genomgått ett antal utvidgningar.
Inom kyrkogården finns möjligheter till gravsättning i kistgravar, urngravar och minneslund.
Minneslund