Rudskoga kyrkogård

Rudskoga kyrkogård

Kyrkogården har troligen varit använd sedan medeltiden och utvidgats på 1700-talet och även utbyggd på senare tid 1963. En mer omfattande utbyggnad färdigställdes 2009 med kistgravar, urngravar och en askgravlund. Inom kyrkogården finns även en minneslund.
Rudskoga askgravlund
Askgravlund
Rudskoga minneslund
Minneslund