Våra kyrkogårdar

Att välja gravplats
Vi har möjlighet att erbjuda återlämnade gravplatser för nyupplåtning.
De gravplatserna ligger ofta i en vacker uppvuxen miljö på kyrkogårdarna. Gravarna upplåts ofta med en gravanordning, på de flesta gravarna avgör man själv hur gravstenen ska användas. Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. För att utföra arbetet kontaktar man ett stenhuggeri.Vid gravsättning i en återlämnad grav sker gravsättningen av urnan endast i det övre orörda jordlagret. Kyrkogårdsförvaltningen har kontroll över hur många platser som finns tillgängliga i respektive grav.Vi på kyrkogårdsförvaltningen står gärna till tjänst med att visa återlämnade gravar.
Bokning av tid sker på vår expedition kl. 10.00-12.00
Telefon: 0550-87930, 0550-87929 

Grön skylt 
Om du ser en grön skylt på den grav du besöker, vill vi gärna att du kontaktar kyrkogårdsexpeditionen. Anledningen kan vara att vi inte har nån gravrättsinnehavare antecknad på graven, att adressen till gravrättsinnehavaren är inaktuell, utgående gravrätt m.m. Vi vill gärna ha kontakt med någon som har anknytning till graven. 

Skylten sitter på graven i 2 år. Har ingen hört av sig ang graven under den tiden, återgår gravrätten till kyrkogårdsutskottet.