Ölme Kyrka/församlingshem

Den första kristna kyrkan här byggdes på 1100-talet och var en kyrka av trä. Den ersattes på 1300-talet av en stenkyrka. Men den blev så småningom för liten och en ny byggdes 1787 av byggmäsare Gusatf Westman från Skövde. Den invigdes 1788. Dopfunten kan dateras till 1200-talet liksom en stavkorsprydd gravsten. Altartavlan "Jesus lär i templet" målades av Pehr Hörberg 1798. Predikstolen gjordes 1788 och skänktes av biskopens hustru Johanna Schröderhielm. 1915 insattes ett korfönster till vänster, målat hos Neuman&Vogel i Stockholm. 
 
Ölme församlingshem
 
I församlingshemmet finns lokaler för uthyrning. Lokalerna används till dopkaffe, minnesstund, kyrkkaffe samt kyrklunch. Även föreningar av olika slag kan hyra. Barnverksamheten finns här måndag-torsdag. 
För bokning ring 0550-879 00. 

Senaste numret av ölme nytt