Begravningsavgiften

Begravningsverksamhet
 

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift. I Kristinehamn är det Svenska kyrkan som ansvarar för denna verksamhet, oavsett om den avlidne tillhör Svenska kyrkan eller inte. Ansvaret innebär att tillhandahålla gravplatser, underhålla begravningsplatser samt att utföra kremationer och gravsättningar. För att utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift, den så kallade begravningsavgiften.

Begravningsombud
När kyrkan och staten skildes åt år 2000 utsåg Länsstyrelsen begravningsombud vars uppgift är att företräda och tillvarata intressen för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. För Kristinehamns kommun är Bo Wennström ombud.
 
Vad är begravningsavgift?
Läs mer här