Rudskoga församlingsråd

2022-2023

Ordinarie ledamöter
Agneta Eriksby, ordförande
Margareta Eriksson
Maria Lindqvist,
Ingbritt Frostelid

Jenny Persson, komminister

Ersättare
Gunborg Jansson
Jessica Frostelid