Kyrkogårdsförvaltningen

Vår ambition är att våra kyrkogårdar och begravningsplatser skall upplevas som rofyllda platser att vistas på. De är gemensamma minnesplatser för bygdens historia och en plats för den enskilde att minnas sina nära.

Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen i Kristinehamn som ansvarar för 8 kyrkogårdar från Rudskoga i söder till Ölme i Norr.
Vi är anslutna till söktjänsten SvenskaGravar där du kan söka efter gravsatta.

Det finns ett begravningskapell (Ljusets kapell) med bisättningslokal på Nya kyrkogården i Kristinehamn.

Antalet anställda varierar mellan ca 15 till 30 beroende på säsong. I Kristinehamn har vi vår förvaltningsbyggnad och garage/verkstad på Nya kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravningslagen.

 

Nedlagda gravstenar
Med anledning av dödsolyckan i Bollebygd gör vi en säkerhets-
genomgång av samtliga gravstenar inom Pastoratet.

Hösten 2012 beslutades om en nationell norm för hur mycket dragtryck får beslastas med innan den faller. Detta innebär att vi måste säkerhetstesta alla gravstenar enligt den nya normen. Detta påbörjades under våren 2013.

Säkerhetskontroll av gravstenar
Vi har nu avslutat arbetet med att säkerhetskontrollera gravstenar inom Kristinehamns pastorat för säsongen.

Arbetssättet är att provdra gravstenarna med 35 kg med hjälp av en momentnyckel, de stenar som inte klarar testet kommer att läggas ner för att undvika olyckor.

De gravrättsinnehavare som blir drabbade kommer att få ett brev med en förklaring vad som har hänt, vad som behöver åtgärdas och ett erbjudande från oss att utföra arbetet till en fast kostnad.

Vill man utföra arbetet själv eller anlita annan entreprenör så måste man tänka på att använda en metod som är testad och provresultatet inlämnat till Centrala gravvårdskommittén.

Borttagande av gravstenar
I år kommer vi även att ta bort gravstenarna på en del av de gravar som är återlämnade/återtagna.

Vi genomförde en kulturinventering av samtliga gravstenar inom Kristinehamns Pastorat 2013 och vet, utifrån det, vilka gravstenar som är mycket värdefulla eller värdefulla och som då är värda att bevaras för framtiden.

Övriga gravstenar som inte är kulturhistoriskt intressanta kommer att tas bort när gravrätten återlämnas/återtas. Stenarna kommer inte att sparas utan kommer att krossas till grus.

Kyrkogårdar har i alla tider återanvänts och det kommer även att ske på våra kyrkogårdar på de områden där gravarna återlämnas. Vi kommer att återupplåta återlämnade gravar och även skapa nya kvarter på de områden där många gravar återlämnats.

Vid gravsättning på återlämnade områden/gravar kommer vi inte att gravsätta i det stoft som redan finns gravsatt på platsen. Vi har en bra kontroll på var vi kan gräva utan att skada redan gravsatta stoft/askor. 

Planteringstips:  
Det här ogillar rådjur och sniglar