Björneborgs kyrka

Kyrkan uppfördes i tegel och invigdes 27 maj 1956. Arkitekt var Cyrillus Johansson. Koret avskiljs från övriga kyrkan med en valvöppningsförsedd vägg. I koret finns en stor väggmålning av Sven Rapp. I södertaket finns ett fönster, vars vinkel är noga avpassad för att ge solljus över altarbordet och målningen under gudstjänsttid. Altaret är murat i tegel. Kyrksalen rymmer ca 150 personer på träbänkar. Väster om korvalvet finns predikstolen i trä på norra sidan och en dopfunt i tegel på södra. Altarkorset är tillverkat av Lars Holmström. Längst i väster finns en liten körläktare med orgel på norrsidan. Orgeln är byggd av E.A. Setterquist & Son, Örebro.