Minnesblad/Lyckönskningar

Beställ kondoleanser och lyckönskningar på pastorsexpeditionen.

Vi förmedlar kondoleanser vid dödsfall för:
 
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Individuell människohjälp (IM)
Träd ger liv (Trädprojektet i Tanzania)
Blomstergåvor till pastoratets kyrkor
Skärgårdskapellet
Österviks kapell

Det går även att beställa Lyckönskningar för högtidsdagar m.m.


Kontakta pastorsexpedition för utskrift och förmedling tel. 0550-879 00.