Gustavsviks kyrkogård

Begravningsplatsen som ligger naturskönt belägen med utsikt över strandängarna utmed Varnumsviken, grundades år 1870 av Rudolf Adlersparre och har nyttjats för enstaka begravningar fram till modern tid.
Kyrkogården tillhörde Gustavsviks herrgård men förvaltas nu av kyrkogårdsförvaltningen i Kristinehamn. Det upplåts inga nya gravplatser på kyrkogården.