Personal

Präster

Stefan Dalevi

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkoherde

Sven Jebsen

Svenska kyrkan Kristinehamn

Präst - komminister

Ingemar Elf

Svenska kyrkan Kristinehamn

Präst - komminister

Tomas Nilsson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Präst - komminister

Malin Lindgren

Svenska kyrkan Kristinehamn

Präst - komminister

Jenny Persson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Präst - komminister

Elias Tranefeldt

Svenska kyrkan Kristinehamn

Präst - komminster

Diakoner

Johanna Larsson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Diakon

Mer om Johanna Larsson

Verksamhetsansvarig

Anette Eriksson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Diakon

Diana Stjernius Drewstad

Svenska kyrkan Kristinehamn

Diakon

Linnéa Kihlström

Svenska kyrkan Kristinehamn

Diakon

Musiker

Mikael Hjeltman

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kantor

Mer om Mikael Hjeltman

Verksamhetsansvarig

Karin Marcusson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Organist

Jörgen Hasselblad

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kantor

Jan Persson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kantor

Ingela Johansson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Musiker

Robert Drewstad

Svenska kyrkan Kristinehamn

Musiker

Barn, ungdom och familjeverksamhet

Helena Mårgård

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och ungdomsverksamhet

Mer om Helena Mårgård

Förskollärare i Kristinehamn, verksamhetsansvarig

Sara Bjerkander

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och ungdomsverksamhet

Mer om Sara Bjerkander

Förskollärare i Kristinehamn

Cecilia Lindgård

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och ungdomsverksamhet

Mer om Cecilia Lindgård

Barnledare i Ölme

Anna Pollack

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och ungdomsverksamhet

Mer om Anna Pollack

Församlingsassistent

Pontus Calais

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och ungdomsverksamhet

Mer om Pontus Calais

Församlingsassistent

Susanne Hjerpe

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn och ungdomverksamhet

Mer om Susanne Hjerpe

Fritids-/ungdomsledare

Emanuel Mattsson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och Undgomsverksamhet

Mer om Emanuel Mattsson

Trainee

Förskolan Prästkragen

Helena Mårgård

Svenska kyrkan Kristinehamn

Barn- och ungdomsverksamhet

Mer om Helena Mårgård

Rektor

Administration

Maria Sohlberg

Svenska kyrkan Kristinehamn

HR-specialist

Anna Fröberg

Svenska kyrkan Kristinehamn

Controller

Eva-Lena Davidsson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Administration/Expedition

Mer om Eva-Lena Davidsson

Kyrkoherdens sekreterare/informatör

Katarina Hök

Svenska kyrkan Kristinehamn

Administration/Expedition

Gunilla Svensson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Administrativ assistent

Jan Östby

Svenska kyrkan Kristinehamn

Fastighetsansvarig

Serviceenheten

Håkan Grahn

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkvaktmästare

Maria Ahlin

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkvaktmästare

Mats Hansson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkvaktmästare

Katarina Löfstedt

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkvaktmästare

Yvonne Ståhl

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkvaktmästare

Anneli Magnusson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Församlingsvärd

Kyrkogårdsförvaltningen

Elionor Norén

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkogårdschef

Anna-Karin Jansson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Anna-Karin Jansson

Förman Kristinehamn/Ölme

Marie Kållberg

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Marie Kållberg

Assistent, kyrkogårdsexpeditionen

Svante Andersson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Svante Andersson

Expedition/kyrkogård

Karl-Axel Abrahamsson

Svenska kyrkan Kristinehamn

Vaktmästare/Föreståndare

Mer om Karl-Axel Abrahamsson

Ljusets kapell