Visnums-Kils kyrka/ församlingshem

Kyrkan i Visnums-Kil uppfördes i sten 1756, med stora torn och långskepp. Bland inventarierna finns flera medeltida föremål bevarade. Altarskåpet är ett svenskt arbete från slutet av 1400-talet. En madonnaskulptur dateras till 1200-talet och  triumfkrucifixet härrör från 1300-talet. Visnums-Kils kyrka har även en skulpturgrupp föreställande Sankt Göran och draken vilken är den enda i sitt slag i Karlstads stift. I kyrkan finns flera äldre textilier, bl.a. en turkisk brudpäll från 1667. Predikstolen tillkom 1693.

Visnums-Kils församlingshem

I församlingshemmet finns lokaler för uthyrning. Många väljer att ha dopkaffe och minnesstunder här.
För bokning ring 0550-879 00