Meny

Visnums-Kils kyrka/ församlingshem

Kyrkan i Visnums-Kil uppfördes i sten 1754, med stora torn och långskepp. Bland inventarierna finns flera medeltida föremål bevarade. Altarskåpet är ett svenskt arbete från slutet av 1400-talet. En Madonna dateras till 1200-talet och ett krucifix härrör från 1300-talet. Predikstolen tillkom 1693.

Visnums-Kils församlingshem

I församlingshemmet finns lokaler för uthyrning. Många väljer att ha dopkaffe och minnesstunder här.
För bokning ring 0550-879 00.