Gamla kyrkogården

Kyrkogården togs i bruk ca 1810 och innehåller ett antal kvarter med gamla grusgravar, en del omgärdade med smides eller gjutjärnsstaket. Här finns även omfattande kvarter för gravsättning av urnor, det senast tillkommet 2009. 
Gravsättning sker i urngravar, askgravlund och även i minneslund. Gravsättning av kistor kan endast ske i befintliga gravar.
Minneslund
Askgravlund
Askgravlund