Diakoni

Svenska kyrkans diakoni har till uppgift att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd. Ordet diakoni betyder ungefär "att tjäna", och kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.
 
Diakonin vill också frigöra Guds folk till det som är gott. Det betyder att vi diakoner vill uppmuntra Dig som läser detta att göra vad du kan för andra. Tillsammans i församlingen kan vi alla göra skillnad för någon. Du kanske är våra ögon eller händer för den nöd som finns här i vår stad. Du kan vara till hjälp i den internationella diakonin. Alla församlingsbor har ansvar.
 
Särskilt ansvar har diakonerna.
 
Johanna Larsson 
Tel. 0550-879 39, mobil: 070-868 79 39.
E-post: johanna.m.larsson@svenskakyrkan.se

Diana Stjernius Drewstad 
Tel. 0550-879 49, mobil: 076-105 11 35
E-post: diana.drewstad@svenskakyrkan.se

Linnea Kihlström
Tel. 0550-879 67, mobil: 073-461 40 77.
E-post: linnea.kihlstrom@svenskakyrkan.se

Caisa Pollack
Tel. 0550-879 47, mobil: 073-800 16 23.
E-post: caisa.pollack@svenskakyrkan.se

 
Kristinehamns pastorat
Box 106
681 23 Kristinehamn
Besöksadress: Nya Kyrkogatan 3
 
Vårt diakonala arbete består bl.a. av:
 
Stöd till den utsatta människan
drabbad av ensamhet, sjukdom, sorg, missbruk och social nöd.
 
Själavård
enskilda stödjande samtal. Diakoner har tystnadsplikt.
 
Nätverksbyggande
samverkan med brottsofferjour, kvinnojour, Ria Hela Människan, socialtjänst, polis och sevicehus.
 
Öppen gemenskap
Varnumsträffen onsdag i församlingshemmet och Torsdagsträffarna på Uranus. Föreningen Skärgårdskapellet, frivilliga som bygger kyrka. 
 
Leva vidare
Gruppsamtal för sörjande startar 4 gånger om året.
 
Konfirmandarbete