Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet 2019-2021

Ledamöter:   
Maria Gudmundsson, ordförande
Bo Pettersson, vice ordförande
Hanni Nordling
Bo Arvidsson     
Samuel Carlén
Helen Einarsson


Ersättare:
Sandra Lindberg
Magnus Uvesten
Erik Söderström
Lennart Jansson