Nya kyrkogården

Invigning skedde 1888 och utbyggnad har skett i olika omgångar senast 2020 med en ny askgravlund. Kyrkogården innehåller ett begravningskapell med bisättningslokal och även verkstads-/förvaltningsbyggnad för kyrkogårdsfövaltningen.
Gravsättning sker i kistgravar, urngravar, askgravlundar och även i minneslund.
Askgravlund2
Askgravlund3
Askgravlund3
Minneslund, Nya kyrkogården
Minneslund (vinter)
Minneslund (sommar)