Ljusets kapell

Ljusets kapell

På Nya kyrkogården finns vårt begravningskapell, Ljusets kapell, med plats för 122 personer som används för begravningsgudstjänster och även kan användas för borgerliga begravningar. I anslutning till kapellet finns ett urnutlämningsrum, där man hämtar urnor som ska gravsättas på kyrkogården.
 
Krematoriet låg i anslutning till Ljusets kapell. Detta stängdes ner i årsskftet 2012/2013, efter beslut i Kyrkogårdsnämnden. Kremationerna utförs nu mera i krematoriet i Karlskoga. Dock finns fortfarande våra bisättningslokaler kvar i byggnaden.

Kapellkrematoriet invigdes 1956. Målningarna i kapelldelen är utförda av Ingemar Lööf.
Ytterligare information om Ljusets kapell kan fås av vaktmästaren. 0550-87934
Begravningsgudstjänster bokas via Pastorsexpeditionen, 0550-87900.
Urngravsättningar bokas via Kyrkogårdsexpeditionen, 0550-87930

Ljusets kapell är beläget på Artillerivägen 1 i anslutning till det gamla
regementet (A9) vid Nya kyrkogården, Kristinehamn.