Kyrkoavgift

Vad får jag för kyrkoavgiften?

Sedan skilsmässan med staten kallas kyrkoskatten nu kyrkoavgift, men kostnaderna är desamma.

Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift inklusive begravningsavgift. Avgiften varierar i storlek beroende på inkomst och vilken församling man tillhör.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte, så betalar alla skattepliktiga i Sverige begravningsavgiften. 

I Kristinehamn betalar du kyrkoavgift 1.10 kr och stiftsavgift 7,5 öre

Du betalar en gemensam begravningsavgift för hela Sverige på á 24.2 öre (förutom dem i Stockholm och Tranås)

Detta får du för kyrkoavgiften (1,10 öre):

 • Underhåll av våra vackra kyrkor och övriga fastigheter.
 • Gudstjänster.
 • Vigslar, begravning- och dopgudstjänster.
 • Kyrkan i vården.
 • Diakoni.
 • Polissjälavård.
 • Barnverksamhet.
 • Konfirmander och Kyrkans Unga.
 • Vuxenkonfirmander.
 • Församlingskår och syföreningar.
 • Studiecirklar och undervisning.
 • Enskilda samtal och själavård.
 • Kyrkomusik.
 • Kyrkans café och sommarhem.
 • Administration för att få det hela att fungera.
 • Kris och katastrofhjälp.


 Detta får du för begravningsavgiften (24,2 öre):

 • Fina och välskötta kyrkogårdar och viss begravningsverksamhet dock inte begravningsgudstjänst.


 7,5 öre går till:

 • Stiftet men det mesta går tillbaka till oss som stöd för olika behov. Stiftet ger oss också stöd och hjälp gällande t.ex. barn, ungdoms- och konfirmandverksamhet.