Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Kristinehamn Besöksadress: Nya Kyrkogatan 3, 68131 Kristinehamn Postadress: Box 106, 68123 Kristinehamn Telefon:+46(550)87900 E-post till Svenska kyrkan Kristinehamn

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoavgift

Vad får jag för kyrkoavgiften?

Sedan skilsmässan med staten kallas kyrkoskatten nu kyrkoavgift, men kostnaderna är desamma.

Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift inklusive begravningsavgift. Avgiften varierar i storlek beroende på inkomst och vilken församling man tillhör.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte, så betalar alla skattepliktiga i Sverige begravningsavgiften. 

I Kristinehamn betalar du kyrkoavgift 1.10 kr och stiftsavgift 7,5 öre

Du betalar en gemensam begravningsavgift för hela Sverige på á 24.2 öre (förutom dem i Stockholm och Tranås)

Detta får du för kyrkoavgiften (1,10 öre):

 • Underhåll av våra vackra kyrkor och övriga fastigheter.
 • Gudstjänster.
 • Vigslar, begravning- och dopgudstjänster.
 • Kyrkan i vården.
 • Diakoni.
 • Polissjälavård.
 • Barnverksamhet.
 • Konfirmander och Kyrkans Unga.
 • Vuxenkonfirmander.
 • Församlingskår och syföreningar.
 • Studiecirklar och undervisning.
 • Enskilda samtal och själavård.
 • Kyrkomusik.
 • Kyrkans café och sommarhem.
 • Administration för att få det hela att fungera.
 • Kris och katastrofhjälp.


 Detta får du för begravningsavgiften (24,2 öre):

 • Fina och välskötta kyrkogårdar och viss begravningsverksamhet dock inte begravningsgudstjänst.


 7,5 öre går till:

 • Stiftet men det mesta går tillbaka till oss som stöd för olika behov. Stiftet ger oss också stöd och hjälp gällande t.ex. barn, ungdoms- och konfirmandverksamhet.