Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Kristinehamn Besöksadress: Nya Kyrkogatan 3, 68131 Kristinehamn Postadress: Box 106, 68123 Kristinehamn Telefon:+46(550)87900 E-post till Svenska kyrkan Kristinehamn

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravsättning

Vid beställning av gravsättning kontaktar Du kyrkogårdsexpeditionen på telefon 0550-87930, säkrast månd-fred kl 10-12.

Gravsättning av urna bokas minst 5 arbetsdagar innan gravsättning skall ske.

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minnesplattor i brons till våra askgravlundar. Dessa beställs på kyrkogårdsförvaltningen (länk till blanketter ).

Kistgravsättning bokas i samband med begravningen, dock minst 10 dagar innan gravsättning skall ske.

Vid gravsättning i befintlig grav krävs underskrift på blankett "Medgivande för gravsättning" av gravrättsinnehavaren. Skall ny grav utses kontaktas kyrkogårdsexpeditionen.

Jordbegravning (kistbegravning) kan avslutas på olika sätt. Om begravningsakten avslutas i kapellet/kyrkan så sänker kyrkogårdsförvaltningen kistan vid en tid som är anpassad till arbetssituationen utan närvaro av anhöriga. Avslutas begravningsakten vid graven kontaktar dödsboet pastorsexpeditionen för hjälp med utbärning och sänkning av kistan.

Beställning av gravsättning i Minneslund görs skriftligen på blankett som tillhandahålles av kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning utföres under årstid då markförhållandena så tillåter.