Gravsättning

Vid beställning av gravsättning kontaktar Du kyrkogårdsexpeditionen på telefon 0550-87930, säkrast månd-fred kl 10-12.

Gravsättning av urna bokas minst 5 arbetsdagar innan gravsättning skall ske.

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minnesplattor till våra askgravlundar och askgravplatser. Dessa beställs på kyrkogårdsförvaltningen (länk till blanketter ).

Kistgravsättning bokas i samband med begravningen, dock minst 10 dagar innan gravsättning skall ske.

Vid gravsättning i befintlig grav krävs underskrift på blankett "Medgivande för gravsättning" av gravrättsinnehavaren. Skall ny grav utses kontaktas kyrkogårdsexpeditionen.

Jordbegravning (kistbegravning) kan avslutas på olika sätt. Om begravningsakten avslutas i kapellet/kyrkan så sänker kyrkogårdsförvaltningen kistan vid en tid som är anpassad till arbetssituationen utan närvaro av anhöriga. Avslutas begravningsakten vid graven kontaktar dödsboet pastorsexpeditionen för hjälp med utbärning och sänkning av kistan.

Beställning av gravsättning i Minneslund görs skriftligen på blankett som tillhandahålles av kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning utföres under årstid då markförhållandena så tillåter.