Rudskoga kyrka

Rudskoga kyrka invigdes 1777. En större restaurering genomfördes 1935-36. Kyrkan har ett brett och rymligt kyrkorum i gustaviansk stil. Flera inventarier finns bevarade från en äldre träkyrka på samma plats. Bl a en altartavla från 1707 f, predikstolen från 1691 och två 1700-tals brudstolar. I Rudskoga kyrka finns Värmlands äldsta Madonna, gjord på 1100-talet. Ett altarskåp finns bevarat från omkring år 1500.