Meny

Björneborgs kyrkogård

Björneborgs kyrkogård
Kyrkogården invigdes 1945 och har till stor del karaktären av en skogskyrkogård med naturligt trädbestånd av löv och barrträd.
Inom kyrkogården finns möjligheter till gravsättning i kist gravar, urngravar samt i minneslund.
Björneborg Minneslund
Minneslund