Björneborg kyrkogård

Björneborgs kyrkogård

Björneborgs kyrkogård
Kyrkogården invigdes 1945 och har till stor del karaktären av en skogskyrkogård med naturligt trädbestånd av löv och barrträd.
Inom kyrkogården finns möjligheter till gravsättning i kist gravar, urngravar samt i minneslund.
Björneborg Minneslund
Minneslund