Visnums-Kils församlingsråd

2022-2025

Ordinarie ledamöter
Karin Höglund, ordförande
Birgitta Stenefjäll
Katarina Ikonen
Maria Lindqvist, vice ordförande
Gunnel Karlsson
Anette Karlsson
Margareta Wiklert

Sven Jebsen, komminister

Ersättare
Maria Höglund
Tage Bergström
Sune Elebring