Visnums-Kils församlingsråd

2018-2021

Ordinarie ledamöter

Karin Höglund, ordförande
Maria Höglund
Margareta Wiklert
Katariina Ikonen
Gunnel Karlsson
Maria Lindqvist
Birgitta Engstrand Stenefjäll
Erik Söderström
Stefan Dalevi, kyrkoherde

Ersättare

Anette Karlsson