Begravning

För de flesta människor är seder och ritualer i samband med en begravning viktiga. Det ges tillfälle att ta farväl och kanske möjlighet att känna ett slags avslut.

Vad kan jag göra själv?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du vill ha information om hur du kan gå tillväga och vad du får göra själv. Dag och tid för begravningen bokas på pastorsexpeditionen om du väljer att göra allt själv. Det går också bra att gå direkt till en begravningsbyrå för att få hjälp. Begravningsbyrån sköter då bokningen åt dig.

Prästen kontaktar dig

Så snart begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med dig som är nära anhörig för att boka tid för samtal, oavsett om du själv planerar begravningen eller om begravningsbyrån sköter det åt dig. Vid samtalet får du/ni berätta om den avlidna. Tillsammans med prästen går du/ni igenom hur begravningsgudstjänsten går till och kommer överens om de texter och psalmer som önskas. Du får tillfälle att ställa frågor. Frågor kring psalm- och musikval till begravningsgudstjänsten kan även ställas till tjänstgörande musiker.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten kan äga rum i någon av pastoratets kyrkor eller i Ljusets kapell. Oavsett om begravningsgudstjänsten är annonserad eller inte, så är den alltid öppen för alla.

Minnesstund

Minnesstund kan bokas i Kristinehamns församlingshem tel. 0550-879 19, Ölme församlingshem, Visnums-Kils församlingshem samt Visnums prästgård tel. 0550-879 00. 


Kondoleanser

Vi förmedlar kondoleanser vid dödsfall för:
 
Act Svenska kyrkan.  Beställ minnes- och hyllningsgåva
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Individuell människohjälp (IM)
Blomstergåvor till alla pastoratets kyrkor 
Skärgårdskapellet
Österviks kapell

Kontakta pastorsexpedition för utskrift tel. 0550-879 00.

Att ta avsked kan vara svårt

Med begravningsgudstjänsten vill vi göra avskedet till en ljus och hoppfull stund. Svenska kyrkan i Kristinehamns pastorat erbjuder ett material som vill vara en hjälp till förberedelse inför begravningen. I materialet finns förslag till psalmer och annan musik, texter och böner.  

Läs mer i Toner i avskedets stund 2014 (pdf)

På de CD-skivor som medföljer foldern finns förslag på musik framförd av pastoratets musiker, körsångare och solister. Du kan beställa foldern via pastorsexpeditionen kristinehamn@svenskakyrkan.se. eller 0550-879 00 eller ta direktkontakt med någon av pastoratets musiker för att diskutera musikval.