Kristinehamns kyrka/ församlingshem

Kristinehamns kyrka är centralt belägen. Kyrkan invigdes 1858 och representerar nygotikens genombrott i Sverige, både som byggnadsstil och fråga om material och byggnadsteknik. Karaktären för nygotiken är röda tegelfasader med skarpt profilerade muröppningar, tegelblinderingar och geometrisk ornamentik. Att bygga kyrkan tog elva år. Arkitekt var Carl-Georg Brunius från Lund. Altaruppsats från 1717 och ståtlig predikstol från 1750. Dopfunt från 1200-talet huggen i sandsten. Triumfkrucifix från 1300-talet. Tre ljuskronor i mässing från 1600-talet. Ett flertal epitafier från 1600- och 1700-talet. I de två tornen hänger tre klockor, de äldsta från 1665 den största från 1724 och väger två ton.
 
Ramp för rullstolar finns vid kyrkans huvudingång. I kyrkans högtalare finns hörslinga.
Guidning kan beställas på pastorsexpeditionen.
 
Kristinehamns församlingshem

I församlingshemmet finns lokaler för uthyrning. Många väljer att ha dopkaffe och minnesstunder här. Här finns också ett mindre kapell S:t Olavs kapell. För bokning av lokal ring 0550-879 19. 

Kontaktuppgifter

Adress: Nya Kyrkogatan 1, 681 31 Kristinehamn

Tel. 0550-879 19

Söndagsöppet i församlingshemmet följande söndagar
24/9, 22/10 och 26/11  kl. 14.00-16.00.


Samtalsgrupp för existensiell hälsa (start 26/9)
Tisdag kl.14.00-16.00 i församlingshemmet.

För anmälan och frågor ring Arvid Lundtoft 0550-879 37 eller arvid.lundtoft@svenskakyrkan.se


Café Tisdag
Tisdag kl. 13.00-16.00 i församlingshemmet.
Språkcafé, pyssel och det finns go´fika till billig peng i trevligt sällskap och mysig miljö.

Vid frågor ring Caisa Pollack 0550-879 47 eller caisa.pollack@svenskakyrkan.se