Ölme församlingsråd

2022-2023

Ordinarie ledamöter
Ann Tornblad, ordförande
Birgitta Adlerborn
Solveig Berg Härdin
Christina Wallberg
Ylva Pettersson
Maria Bundsen
Anna Marklund-Knudsen
Olle Andersson

Jenny Persson, komminister

Ersättare
Therese Larsson Millar
Magnus Uvesten
Helena Nilsson
Håkan Nilsson