Dop

Dopet är ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det.

Dopsamtalet

Den präst som ska döpa ditt barn vill gärna möta er innan dopet. Vid ett dopsamtal berättar vi om hur dopet går till och vad det innebär. Vi tittar tillsammans påpsalmer som kan sjungas vid dopet. De pratar också om faddrar och vad det innebär.

Dopgudstjänst

Dopet är en församlingsgudstjänst. Därför ser vi gärna att dopet förläggs till en söndagsgudstjänst. Vi har också dopgudstjänst på lördagar kl. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 och 17.00. I våra kyrkor är det gratis att döpa sitt barn. Det går även att boka Österviks kapell som är en egen ideell förening under perioden april-oktober. Kostnad 750:- (150:- rabatt vid medlemskap i föreningen). 
betalas in på bg.nr. 845-4449. Under juni-augusti går det även att boka Skärgårdskapellet. Dopklänningar går att låna på pastorsexpeditionen. Dopkaffe kan man boka i våra församlingshem, Kristinehamn tel. 0550-879 19, Visnums-Kil, Visnums prästgård och Ölme tel. 0550-879 00, Under sommaren när Kristinehamns församlingshem är stängt går det bra att boka dopkaffe på sommarhemmet Café Pärlan.

Dopet ger tillhörighet

I dopet börjar gemenskapen i Kristi kyrka och i församlingen. Genom dopet kommer barnet också att tillhöra Svenska kyrkan. När barnet är 13-14 årsåldern får barnet inbjudan till konfirmationsundervisning. Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Dopet är den normala vägen in i kyrkan, men det kan finnas situationer då föräldrar i stället för dop väljer att meddela att barnet skall tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Ett sådant meddelande kan lämnas muntligt eller skriftligt till pastorsexpeditionen. Sker varken dop eller anmälan om kyrkotillhörighet i avvaktan på dop kommer barnet inte att tillhöra Svenska kyrkan.