Vigsel/Bröllop

För många känns kyrkan som en självklar plats för vigsel. Där får man inför Gud och sina närmaste säga ja till varandra.

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. I Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få "välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap".

Så går det till att vigas i våra kyrkor

I våra kyrkor är det gratis att vigas. Bokning sker via pastorsexpeditionen, tel. 0550-879 00 (vard. 10-12, 13-14.30). Då får du prata med den som ansvarar för bokningarna av präst och kyrka. Det vanliga är sedan att paret före vigseln träffar vigselprästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten. Vi har vigslar på de flesta lördagar kl. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 och 17.00 i våra kyrkor. Under juni-augusti kan man också boka vigsel i Skärgårdskapelletkostnad 700:-. För att vigas i kyrkan måste en av parterna vara medlem i Svenska kyrkan.

Det går även att boka Österviks kapell som är en ideell förening under perioden april-oktober. Vigsel kostar 950:- (vid medlemskap i föreningen utgår 150:- rabatt) betalas in på bg.nr. 845-4449.